Субота, 08.08.2020, 23:33
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вхід на сайт

Пошук

Психологічна допомога випускникам до ЗНО
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ВИПУСКНИКАМ У ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННІ Звісно, під час підготовки та складання іспитів учню потрібні знання з пев­них предметів. Саме вони є запорукою. високої оцінки. Однак важлива і психічна готовність, тобто вміння грамотно виклас­ти свою думку на письмі, опанувати себе в екстремальних ситуаціях, гідно виходити зі складного становища. Дехто має такі на­вички, але все ж більшість учнів відчуває непереборний страх перед іспитом, самою атмосферою, в якій він відбувається. Щоб краще підготуватися до тестування, учні мають знати відмінні риси тестового іспиту. Традиційний екзамен — це усна роз­повідь про знання, обмежена тематично, яка, проте, допускає особисту творчість у побу­дові й мовному оформленні викладу. Тесто­вий іспит зводить до мінімуму як контакт з іншими людьми, так і власну інтерпретацію знань. Сам порядок розташування запитань або завдань може не збігатися зі структу­рою асоціативних зв'язків, послідовністю викладання предмета у школі. Це означає, що учень може втратити здатність до іден­тифікації запитання із власними знаннями, «не впізнати» те, що він насправді знає. За­радити має розвиток гнучкості мислення, уміння переорієнтуватися в умовах ліміту часу, що, звісно, теж потребує неабияко­го напруження. Саме це спростовує хибне уявлення про «зникнення» емоцій, а з ними й екзаменаційного стресу, за умови, якщо екзаменатор не контактує зі вступником. При тестуванні юнак або дівчина пережи­вають напруження усамітнено й приховано. Його ж наслідки виявляються в інших фор­мах. Тому доречно розказати учням, як вийти з такого становища з найменшими втратами, відпрацювати з ними основні моменти під­готовки та проходження цих відповідальних і неминучих етапів життя. Тренінгові заняття допоможуть обернути екзаменаційну напруженість на мобілізацію мислення, уваги, пам'яті, почуттів. Випуски матеріалів «Куточка психолога» у вигляді пам'яток, порад допомагають випускникам краще організувати свою роботу, замисли­тися над майбутнім. Адже вміння долати екзаменаційний стрес — це тренуван­ня до випробувань, яких не можна уникнути у вели­кій школі життя. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ СТРЕС: ПСИХОЛОГІЯ ПОДОЛАННЯ Тренінгове заняття Мета: формувати у школярів позитивне ставлення до іспитів, навички саморегуляції в напружених ситуаціях, розвивати вміння організувати самоосвітню діяльність у пе­ріод підготовки до іспитів та особисті риси, необхідні для підготовки до ЗНО. Час: 1,5—2 год. Кількість учасників: 10—15 осіб. Вступне слово психолога Зовнішнє незалежне оцінювання — не­минучий етап життя для тих, хто хоче здо­бути вищу освіту. У перекладі з англійської іе8і означає «перевірка». І справді, під час тестування перевіряють найрізноманітніші риси людини — від знань до якостей пам'яті, мислення та вміння зберігати спокій, впев­неності у своїх силах. Найбільшою проблемою в ситуації тесту­вання стає наше хвилювання. Гормон, який виділяється, коли людина відчуває страх, впливає на пам'ять. Це може бути причиною того, що деякі учні на іспитах цілковито за­бувають вивчений матеріал. Навички емоційної саморегуляції, інформація з оптимальної підготовки та по­ведінки під час майбутнього тестування — саме цьому присвячена наша сьогоднішня зустріч. Ви дізнаєтеся, як полегшити тягар ударів тестування по вашій нервовій системі та допомогти досягти успіхів. І тоді впев­неність, яку дає влада над самим собою, до­поможе долати стрес перед відповідальними іспитами — це тренування до випробувань, яких не можна уникнути у великій школі життя. Вправа «Асоціації» Робота в колі. Психолог. Зверніться до вашої підсвідо­мості — назвіть слова-образи, які виникають у вас, коли думаєте про майбутнє тестування. Асоціації запишіть на дошці. Обговорення Як бачимо, ваші асоціації пов'язані з три­вогами, непевністю у своїх силах. Дуже важливо змінити цей настрій на конструк­тивний, спрямований на плідну підготовку до тестування, на успіх. Існує кілька спо­собів досягти цього. Для того, щоб змінити свій стан на іспиті від тривоги до впевненості, спробуйте ство­рити у своїй свідомості образ успіху: чітко уявляйте його. «Виявляйте впевненість», — радить ви­датний психолог Д. Карнегі і наводить по­раду свого співвітчизника, американського психолога У. Джеймса: «Здається, що дія йде за почуттям, але насправді дія та почуття поєднуються: керуючи дією, що перебуває під контролем волі, ми можемо керувати почут­тям, яке не перебуває під цим контролем». Отже, ви можете повернути собі бадьо­рість, якщо посидите з бадьорим виглядом, діятимете і говоритимете так, наче ви вже пройнялися бадьорістю. Ви впевнено даєте відповіді на запитання тесту, у вас світла голова, ви мислите логічно, швидко, аргу­ментовано, згадуєте потрібну інформацію, відчуваєте радість та задоволення. Викорис­товуйте для самонавіювання хвилини пере­ходу від сну до пробудження, відрізок часу, коли свідомість виходить зі стану дрімоти, але очі ще заплющені. Вправа «Опонент» Учні діляться на дві команди. Завдання першій — написати на ватмані позитивні моменти ЗНО, другій — негативні. Обгово­рення списків. Наступне завдання — перетворити нега­тивні моменти на позитивні або нейтраль­ні. Наприклад, «екзаменаційний стрес» — серйозний психологічний тренінг для всього організму. Вправа «Робочий експеримент» Завдання спостерігачам і консультан­там — підгримувати порядок, надавати необ­хідні поради. Вправа має відтворити реальну ситуацію іспиту. За 15 хв. учні відповідають на 5 запитань і пишуть міні-твір «Мої ре­цепти успіху». Обговорення Чи складно було впоратися із завдан­ням? Що заважало? Чи помітно було тих, хто намагався списати? Хто хоче зачитати свій невеличкий твір і поділитися з усіма своїми рецептами успіху? Психогімнастика «Народження зірки» Учні стоять, розслабившись, із заплю­щеними очима, руки вздовж тіла, ноги роз­ставлені приблизно на ширині плечей. Кож­ний уявляє собі: у його сонячному сплетін­ні є згусток енергії, що випромінює сильне світло. Кожен учасник може визначити для себе його колір. Психолог. Уявіть собі, що світло напов­нює ваш живіт і поступово заливає груди... стегна... плечі... спину.7. коліна... лікті... по­тилицю... обличчя... ступні... кисті... пальці рук і ніг... Дозвольте цьому світлу заповнити все ваше тіло. Уявіть собі, що світло стає дедалі інтенсивнішим і виривається з вашого тіла, з пальців рук і ніг, з голови. Уявіть собі, що ваше тіло світиться, як сонце, що вся кімната сповнилася світлом. Тепер світло, що виходить від вас, прони­кає все далі... за цю кімнату... за будинок... воно осяває все навколо, всю нашу країну, ліси, гори і міста. А тепер уявіть собі, що світло поширюєть­ся далі й далі, поки не вкриє всю Землю... Уявіть, ніби ви — неймовірно сильний маяк, і з вашого тіла б'є джерело потужної енергії. Збережіть у собі це відчуття сили та жит­тєвої енергії. Потягніться трішки й розплющте очі. Ви знову свіжі й бадьорі, готові ефек­тивно працювати далі. Цю вправу можна робити самому, коли відчуваєте втому при підготовці до тесту­вання. Вправа «Оптимізм — реалізм» Учням пропонують одним реченням від­повісти на запитання. Психолог. Згадайте свої досягнення (у на­вчанні, спорті тощо). Чи легко вони далися? Як ви почувалися, досягнувши мети? Чи мо­жете використати ці методи в розв'язанні інших справ? Наприклад, якісно підготува­тися до ЗНО? Назвіть невдалі спроби. Який висновок ви можете зробити? Розглядаючи кожен випадок, помір­куйте: яка була ймовірність того, що так від­будеться; чи можна було щось зробити, щоб по­кращити результат. Вправа «Портрет суперечення» За допомогою різнокольорових листівок учасників занять ділять на дві групи. По­трібно з кольорового паперу, картону, клею, фломастерів, старих журналів тощо створити портрет ідеального учня, який усе встигає зробити у своєму житті. Команди захища­ють роботи і пишуть спільний список рис ідеального учня. Далі слід наголосити, що всі ці риси в одній людині поєднуються доволі рідко, але коли ви чогось хочете досягти в жит­ті, то цей список стане підказкою до само­вдосконалення і виховання характеру. Вправа «Рейтинг справ» Часто учні скаржаться на те, що їм не ви­стачає часу, — і школа, і факультативи, і під­готовка до ЗНО, і відпочити теж хочеться. Згадайте обсяг роману М. Мітчелл «Відне­сені вітром». А написала його письменниця у той період життя, коли працювала в газеті з ранку до пізнього вечора. А часу в неї було, як і в кожного з нас, — 24 години на добу. Учні самостійно складають список справ, які вони роблять протягом дня, ранжують їх за важливістю у порядку спадання. Потім записують на стікерах три перші справи і прикріплюють на фліп-чарті. Необхідно підвести групу до висновку, що в житті безліч справ, але не варто витра­чати свій час на дрібниці. Краще визначати пріоритети і йти до мети. Вправа «Планування успіху» Фахівці з реклами добре знають силу повторення. Ми чуємо рекламу багато разів на день, бо нас хочуть переконати у чомусь. Зробіть таку рекламу для себе. Напишіть свій власний лозунг. Почніть так: «Щодо моєї участі в ЗНО, то я хотів(ла) би, щоб...». Продовжте цей рядок. Неодмінно закінчіть словами: «І я можу це зробити!» (учні зачи­тують свої вислови). Перечитуйте це гасло перед сном як за­клинання. Повірте у свої сили. Цю вправу корисно поєднувати ще з та­кою порадою: проставте за календарем дати, коли що треба вивчити і повторити. При­кріпіть цей список удома біля свого робочого місця і власноруч вносьте в нього позначки про «здачу» вивченого матеріалу. Коли ви не вкладаєтесь у графік, то можете ущільнити повторення деяких тем. Якщо ж ви виконуєте його вчасно, у вас знизиться почуття тривоги. Випередження графіка зумовлює широку гаму позитивних емоцій: радості, успіху, впевненості у своїх силах. Вправа «Подолання» Індіанська приказка стверджує, що че­кання смерті гірше від самої смерті. Справ­ді, коли на нас чекає якась відповідальна справа, напередодні більшість із нас починає нервуватися, переживати. Важливо не да­ти тривозі взяти гору над нами. Головне — не зациклюватися на своїх переживаннях. Групі пропонують обговорити і скласти список речей, які можуть відволікти від хви­лювання напередодні тестування. На папе­рових зірочках пишуть найвдаліші варіанти і приклеюють їх на картонну хмаринку впевненості. Можна запропонувати залишити цей колективний витвір у класі. Релаксаційна техніка «Подих очищення» Психолог. Я хочу вам показати, як можна навчитися почуватися впевненим і бадьо­рим. Сядьте, випрямившись, на стілець і три­майте спину прямо. Покладіть руки на колі­на долонями догори. Вдихніть глибоко й видихніть без паузи між вдихом і види­хом. Вдих — трохи швидший, ніж видих... Якщо хочете, можете надати своєму дихан­ню якогось кольору. Наприклад, видихаєте сіре повітря. Уявіть, що ви видихаєте своє занепокоєння, свій страх, своє напруження. А повітрю, яке ви вдихаєте, надайте якогось іншого, приємного кольору, наприклад, блакитного. Ви вдихаєте спокій, упевненість і легкість. (Можна повторити найважливіші пункти інструкції, зауваживши, що цю тех­ніку краще застосувати перед тестуванням, щоб заспокоїтися, упорядкувати думки.) Вправа «Правильно — неправильно» Психолог. Кажуть, що всі люди задоволені своїм розумом і ніхто —- своєю пам'яттю. І справді, багато учнів у своїх невдачах у школі винуватять пам'ять. Найчастіше — зовсім безпідставно. Виміряти обсяг пам'яті поки що жодному науковцеві не вдалося. На думку американського вченого С. Ко­єна, «ми ніколи навіть близько не підхо­димо до межі наших сил, а мозок працює лише на мізерну частку своєї потужності». Не буває поганої пам'яті, є лише невміння її використовувати. Учасники діляться на дві групи. Психолог зачитує правильні й хибні висловлювання. Групи мають уважно слухати і записати хиб­ні висловлювання, виправити їх. Потім кож­на група зачитує свої варіанти виправлень і пояснює, чому саме так вони вирішили. Далі всі разом складають пам'ятку, як най­краще запам'ятати матеріал. Приклади висловлювань: Знай свій найпродуктивніший вид пам'яті та спирайся на нього. Особливо напружуй свою пам'ять на початку і в кінці уроку чи тексту, адже ці місця найгірше запам'ятовуються. При сортуванні та класифікації ма­теріалу для запам'ятовування не забувай про обсяг короткострокової пам'яті — 10 знаків (± 2 знаки). Для міцного запам'ятовування матеріа­лу вистачить уважно прослухати чи прочита­
ти потрібну інформацію. Механічне повторення ефективне, коли треба запам'ятати правила, формули, дати, фактичний матеріал. Спробуйте знайти щось цікаве у найнуднішому матеріалі, проведіть якусь пара­лель з особистим життям, власним досві­дом. Адже цікаве запам'ятовується набагато легше. Давно помічено, що найлегше забути тільки-но вивчене — це спробувати тут-таки запам'ятати щось цілковито інше. Знаючи про це, не вчіть історію одразу після мате­матики. Краще почитати літературу. Намагайтеся уявляти інформацію, яку треба засвоїти у незвичайному поєднанні. Наприклад, уявивши дату прийняття хрис­тиянства на Русі у вигляді великих цифр, які світяться у воді, ви легко запам'ятаєте її. Повторювати матеріал треба вдумливо, зосередившись на змісті. 20—30 % інфор­мації, якщо її не повторювати, втрачається за перші 10 годин після «завантаження». Запам'ятовування буде значно кра­щим, якщо спробуєте знайти в тексті про­відну думку, виділити її аргументацію, ви­значите перехід до наступної — працюйте у книжці з олівцем, робіть помітки. Підбиття підсумків Обговорення в колі Як, на вашу думку, виглядає формула успіху на іспитах? На що саме необхідно звернути увагу при підготовці до тестування? На скільки відсотків успішне проход­ження тестування залежить від вас самих? Вправа «Особливий літачок» Кожен на аркуші паперу пише побажання успіху на іспитах, робить літачок і пускає своїм друзям. ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ПІДГОТОВКУ ДО ЗНО ? Година спілкування Мета: розповісти про раціональну ор­ганізацію підготовки до іспитів, виховувати відповідальність, наполегливість, органі­зованість, розвивати навички ефективного використання часу. Вступне слово психолога Випускники, які готуються до іспитів, часто починають впадати у крайнощі. Одні цілодобово вчать і повторюють матеріал, відмежовуються від навколишнього світу, ретельно готують шпаргалки і випивають не один літр кави. Інші насолоджуються відпочинком, зрідка гортаючи сторінки під­ручника і втішаються тим, що, може, пощас­тить. Але наближення екстремальної ситуації (тестування) нервує і одних, і інших. Думки плутаються, пам'ять не втримує навіть про­стих і зрозумілих речей. Хочеться працювати швидше, але нічого не виходить, ти здаєшся собі повільним, як черепаха, тобі вже не до­помагає ні кава, ні улюблена музика, а ще й рідні прискіпуються: «Ну, як там у тебе?». «Нормально», — відказуєш їм, а насправ­ді думаєш: «Та ніяк!.. Відчепіться! Дайте спокій! Я такий недолугий невдаха, я нічого сам не можу». Ось такі бувають негаразди з підготовкою до тестування, де найважливіші — самостій­не навчання та самостійна розумова праця. На цій зустрічі ми поговоримо про те, як правильно організувати роботу та відпо­чинок під час підготовки до ЗНО. Обговорення правил підготовки до іспиту Учні по черзі читають правила й обго­ворюють їх, пояснюючи, що буде, якщо їх не виконувати. Запорукою підтримання інтелектуаль­ної форми є добра фізична форма. Перш ніж починати роботу, усвідом, що ти повинен зробити, скільки це має за­брати часу, визнач порядок роботи. Плануючи графік роботи, пам'ятай, що найвища продуктивність праці настає через 20—30 хв. після початку роботи. Най­складніші завдання доцільно виконувати саме тоді. Простіші й цікавіші — наприкін­ці. Проте якщо тобі важко, починай роботу з цікавішого. Заздалегідь облаштуй своє робоче міс­це так, щоб тебе нічого не відволікало від навчання, а всі потрібні предмети були на­похваті. Намагайся у процесі роботи дотриму­ватися визначеного графіка. Починай роботу, відпочивши. Най­кращий відпочинок — 1,5—2 год. сну або прогулянка, спорт, допомога батькам по гос­подарству. Але не більше, інакше знову вто­мишся. Першу годину можна працювати без перерви, а далі мають бути 5—10-хвилин на перерви через кожні 40—50 хв. напруженої роботи, під час яких можна виконувати фі­зичні вправи. Не роби відпочинок трива­лим. Якщо якесь завдання не можеш ви­конати одразу, не розгублюйся, спробуй по­вторити за якийсь час. Також май на увазі: розпочинати будь-яку серйозну роботу, розумову чи фізичну, варто не раніше ніж через 20—30 хв. після доброї порції їжі (з'ївши маленький бутер­брод чи випивши склянку соку, такої паузи робити не потрібно). Перед навчанням не­
бажано вживати жирну їжу, бо в неї хилить на сон — організм зосереджується на пере­
травленні калорійних продуктів і кров від мозку прибуває до шлунка. Залежно від психологічного типу («жайворонок» або «сова») максимально ви­-
користовуйте вранішній або вечірній час. Починай вчити важкий матеріал, лег­ший залишай на кінець. Не втрачай почуття впевненості у власних силах. Якщо це раптом трапило­ся, скороти обсяг завдань, щоб виконати їх успішно. Тримайся на позиції переможця, але не бійся й поразок. Вправа «Дружня порада» Психолог. У кожного з вас є свої способи організації розумової праці, боротьби з уто­мою, тривожністю. На стікерах напишіть ваші поради і приклейте на імпровізова­не дерево успіху (його можна намалювати на ватмані). Заключне слово психолога Вдало підготуватися до ЗНО, перебороти невпевненість, лінь, страх — це теж ма­ленька перемога на великому шляху життя. Дозвольте собі мати далеку й високу мрію про майбутнє, вчіться працювати над со­бою й досягати мрії. Ви можете захотіти стати багатим і впливовим, як Білл Гейтс, видатним актором, знавцем багатьох іно­земних мов, мандрівником, винахідником чи президентом, і тоді докладете більше зусиль для розвитку своїх здібностей та за­гартування характеру, бо знатимете, заради чого це робите. Пам'ятайте — перемога не завжди прихо­дить до найсильнішого чи найспритнішого, але рано чи пізно вона приходить до того, хто повірить у себе. На прощання психолог роздає листівки з висловами: ü Якщо ти думаєш, що програєш, то про­граєш. ü Якщо ти думаєш, що не зможеш, то не зможеш. ü Якщо ти хочеш, але боїшся, то не до­сягнеш мети. ü Якщо ти чекаєш на невдачу, вона при­йде до тебе. ü Успіх завжди з тим, хто його прагне. ü Справжній двобій відбувається у твоєму розумі. ü Якщо ти думаєш про перемогу, то пе­реможеш. ü Повір у себе, щоб виграти. ДОПОМОГА БАТЬКІВ У ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО Батьківські збори Мета: розповісти про особливості підго­товки випускників до ЗНО, про важливість позитивного мікроклімату в родині, підви­щувати психолого-педагогічну грамотність батьків. Вступне слово психолога Тезі у перекладі з англійської озна­чає «перевірка». Тести як засіб оціню­вання в навчальних закладах вперше по­чали використовувати у Великобританії ще 1864 року. Від інших методів і прийомів оцінювання тестування відрізняється біль­шою об'єктивністю, сприяє дотриманню єдиних вимог, усуває випадковість під час оцінювання знань. Зовнішнє незалежне тестування слід роз­глядати як інструмент підсумкової оцінки, який дає змогу вищим навчальним закла­дам приймати її за об'єктивну. Вони мусять взяти її до уваги. Сподіваємося, що вступна кампанія буде прозорою, і, найголовніше, всі абітурієнти матимуть рівні шанси при вступі до ВНЗ. Дискусія з батьками Психолог наголошує, що одне із завдань введення ЗНО — це скорочення Вишів із сумнівною репутацією, підвищення рівня вимог до навчальної підготовки випускників. Ці чинники впливатимуть на скорочення числа студентів, які навчатимуться у вищій школі. Але чи так уже й важливо в житті мо­лодої людини мати диплом університету чи інституту? Можливо, краще реально оцінити свої здібності, інтереси, нахили й обрати професію до душі, аби, провчившись у Виші й отримавши диплом, не працювати за спе­ціальністю. Обговорення. Інформаційне повідомлення психолога У пресі з'являється чимало інформації, що тестові завдання важкі для випускників і за такий проміжок часу майже неможливо не розгубитись і згадати великий обсяг ін­формації. Але вікова психологія заперечує такі побоювання. Пізнавальні процеси у цьо­му віці розвинуті вже достатньо. Зокрема, учні вміють: § виділяти головне; § бачити подібне і відмінне, порівнювати; § працювати зосереджено; § згадувати те, що потрібно для відповіді на запитання; § узагальнювати та диференціювати; § міркувати та робити висновки. Безумовно, обсяг знань із предмета важ­ливий. Саме знання є запорукою високої оцінки. Однак і психологічна готовність впливає теж. Чимало учнів хотіли би бути краще пси­хологічно готовими до ситуацій, коли тіло починає тремтіти, думки вилітають із голо­ви, хвилювання переборює всі інші емоції. Вміння опанувати, керувати своїми почуття­ми в ситуації стресу, не розгубитися у важку хвилину не завадить нікому. Як можуть до­помогти батьки у кращій підготовці до ЗНО? Звісно, сидіти і разом з дитиною повторю­вати навчальний матеріал — це зайве. А от допомогти психологічно налаштуватись на іспит, розрадити, заспокоїти — це вам до снаги. Батьки часто забороняють своїм дітям перед іспитом займатися спортом, спілку­ватися з друзями «не по ділу», зачиняють удома, відбирають мобільний, вимикають телевізор, тобто прагнуть оберігати інте­лектуальну діяльність свого сина чи доньки від сторонніх впливів. А бажано було б не провокувати конфлікти, не нагнітати і без того напружену обстановку. Треба емоцій­но захистити дитину — запросити на спіль­ну поїздку чи прогулянку, поговорити про життя. Батьки часто не дуже задоволені тим, що дитина запрошує до себе друга чи по­другу для спільної підготовки до тестування. Вважається, що у кращому разі вони прос­то теревенитимуть. Насправді ж підготовка до іспиту удвох має безліч переваг, звісно, якщо поставитися до неї серйозно і сумлін­но. Запам'ятайте, що вчитися удвох справ­ді не можна, а ось повторювати — навіть бажано. Це доцільно робити напередодні іспиту. Можна розподілити теми за інте­ресами, складністю, ступенем засвоєння: один розповідає те, що другий ще не вивчив. Робити це потрібно чітко, детально, емоцій­но, виразно. Таким чином дитина мимоволі запам'ятає матеріал, який колись полінува­лася вивчити. Дбайте про режим дня, харчування ди­тини. Можливо, варто було б звільнити її від певних обов'язків по господарству. Але пам'ятайте, що фізичне навантаження теж корисне. І найважливіше — постарайтеся, щоб у родині панував спокій, порозумін­ня. Розв'язання конфліктів залиште на потім. Успішне складання ЗНО — свято не тіль­ки для дитини, але й для всієї родини. Не сприймайте відмінний результат як на­лежний і єдиний можливий, у будь-якому разі порадійте з дитиною. Незадовільний результат — це не тра­гедія, це досвід. Не махайте приречено ру­ками, не вішайте ярлика «нездара» на свою дитину. Обговоріть те, що трапилося, і вра­хуйте цей досвід. По суті, наші діти не прос­то складають іспити з навчальних предметів, вони вчаться долати труднощі. Ця форма перевірки знань є випробуванням характеру, сили волі, уміння потрібної миті прояви­ти себе, показати свої досягнення в певній галузі, уміння не розгубитися, упоратися із хвилюванням — цього неодмінно треба вчити та вчитися. Вірте у свою дитину, її здібності, знання. Дайте їй відчути, що ви її любите, розумієте і підтримаєте у будь-яких ситуаціях. Заключна частина Індивідуальне консультування батьків із питань підготовки до ЗНО. ЯК ПОВОДИТИСЬ ПІД ЧАС ЗНО ? Пам'ятка випускникові 1.Позбутися хвилювання у перші хвили­ни тестування допоможе глибоке дихання: зробіть вдих, потім повільний видих, уяв­ляючи при цьому, що вдихаєте цілющий
кисень, енергію, а видихаєте — хвилювання, невпевненість. 2.Не слід лякатися та засмучувати­ся у першу ж хвилину іспиту, що нічо­го не знаєш. Такого просто не може бути! Почніть із того запитання, на яке можете правильно відповісти. Поступово пригадаєте й інші відповіді. 3.Якщо не знаєте відповіді, то краще за­питання залишити й перейти до наступного. Якщо залишиться час, можна буде потім повернутися. 4.Пам'ятайте, що завдання в тестах не пов'язані одне з одним, тому знання, які застосували в одному, вже вирішеному, за­звичай не допомагають, а тільки заважають концентруватися та правильно відповідати далі. 5.Більшість завдань можна швидше ви­рішити, якщо не шукати одразу правильний варіант відповіді, а послідовно виключати ті, які явно не підходять. Метод виключення дозволяє сконцентрувати увагу на одному-двох варіантах. 6.Залиште час для перевірки своєї робо­ти, щоб встигнути продивитися її та помі­тити явні помилки. П'ЯТЬ СПОСОБІВ УСЕ ВСТИГНУТИ 1.Незабаром розпочнуться іспити ЗНО. Як усе встигнути вивчити, повторити та ще й вирішити особисті справи? Скористайтесь цими способами у боротьбі із втомою, на­пруженням, браком часу. 2.Плануйте завтрашній день. Заведіть блокнотик, у який щовечора записуйте, що вам треба зробити завтра. І обов'язково Пере­віряйте, чи все із запланованого встигли зробити. Не дивіться телевізор. Ваше життя на­багато цікавіше, ніж життя героїв серіалу чи події у світі. Якщо станеться щось гло­бальне, то ваші друзі, родичі сповістять вас. Не забувайте, вам ще потрібно багато встигнути для свого зоряного майбутнього! Переконайтесь — життя без телевізора є. 3.Навчіться відпочивати. Відпочинок теж потрібно занести до списку важливих справ. Тільки після доброго відпочинку, прогулян­ки відновиться ваша розумова працездат­ність і здатність запам'ятовувати складний навчальний матеріал. 4.Переводьте увагу з одного заняття на інше. Зміна видів робіт усуває одноманітність. Піс­ля того, як ви 3 години просиділи за книж­ками, можете піти на консультацію до друзів або допомогти батькам. 5.Визначте пріоритети. Почніть свій день із вирішення важливого завдання. Менш важливі справи залиште на завтра.
Категорія: Поради психолога | Додав: Освітянин (21.02.2011)
Переглядів: 6036 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]